Vybraná bibliografie prací o Koreji a překladů z korejštiny od roku 1995

Připravila Zdenka Klöslová

 

Tato bibliografie je určena studentům koreanistiky a zájemcům o Koreu. Zahrnuje hlavně práce vydané od roku 1995, výjimku tvoří několik prací vydaných před tímto rokem, které nejsou uvedeny v bibliografii "Korea in Czechoslovakia (Czech Republic) / Korea v Československu (České republice)" z roku 1995.
V každé kategorii jsou nejdříve uvedeny knižní publikace, po nich pasáže v knižních publikacích, statě ve vědeckých časopisech a za nimi články v populárních časopisech. Řazení uvnitř kategorií je chronologické.
Z bibliografických údajů je u časopisů nejdříve uveden rok, číslo a strany nebo ročník, za ním rok v závorce, číslo časopisu a strany.

Zkratky: NO - Nový Orient, ArOr - Archiv orientální, ZZ - 100 + 1 zahraniční zajímavost, kor. - korejština, korejský


OBSAH:

Obecné práce
Mapy
Reportáže
   Korejská republika
Etnografie
Korejci
Politika
   Korejská lidově demokratická republika
   Korejská republika
Stávky
Studentské hnutí
Osobnosti
Historie
Korejská válka
Vztahy mezi Severní a Jižní Koreou
Mezinárodní vztahy
Česko-korejské vztahy
Právo
Zbrojení
Letecké havárie
Terorismus
Špionáž
Ekonomika
   Korejská republika
Jazyk a jazykověda
Transkripce
Učební texty
Předmluvy, doslovy a komentáře k překladům z korejštiny,
medailonky autorů
Literatura
Překlady do češtiny
   Romány
   Povídky
   Poezie
   Divadelní hry
   Muzikál
   Divadlo masek
   Pohádky
Česká literární díla inspirovaná trojverším sidžo
Divadlo
Divadlo masek
Film
Muzikál
Umění
Sport
Filozofie
Náboženství
   Křesťanství
   Buddhismus
   Zenový buddhismus
   Církev sjednocení
Hesla ve specializovaných encyklopediích
   Státy, představitelé států
   Zeměpis
   Náboženství
Bibliografie prací o Koreji
KoreanistikaOBECNÉ PRÁCE
KIM U-džung: Každá ulice je dlážděná zlatem. (Přel. Marta Bušková a Jiřina Růžová.) - Praha, Olympia 1996. 173 s.
JANOŠ, Jiří: Dokonale utajená Korea. - Praha, Libri 1997. 187 s.
Korea. Data a facta. (Přel. Marta Bušková.) - Praha, Jan Krigl Publ. 1997. 198 s.
ANNJONG! Pozdrav z Koreje. Upravené vydání HELLO from KOREA. (Přeložili Štěpánka a Tomáš Horákovi.) - Praha, Jan Krigl 1999. 120 s.
PLACÁK, Bedřich: Korea. - In: PLACÁK, Bedřich: Vzpomínky lékaře. Praha, Torst 1997, s. 403-498.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: Introducing Korea in Bohemia and Czechoslovakia: from the Mid-19th Century to the 1950s. - In: Mélanges offerts ¸ Li Ogg et Daniel Bouchez. Cahiers d°études coréennes 7. Collćge de France 2000, s. 133-145.
KLÖSLOVÁ, Zdenka, Muslimské prameny o Koreji. - NO 1998/10, s. 376-378.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: Než Hamel ztroskotal v Koreji. - NO 1999/1, s. 12-15.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: Vojtěch Náprstek a jeho "království v Koreji". - NO 2002/6, s. 196-197.
 

MAPY
Čína - severovýchodní část, Korea, Japonsko. - In: Velký atlas světa. 3. vyd. Praha, Kartografie /1992/, s. 78-79.
 

REPORTÁŽE A ČLÁNKY
Korejská republika

JANOŠ, Jiří: Jižně od Kim Ir-sena. - Mladý svět 1993/13, s. 13-15.
JANOŠ, Jiří: Korea - tygr dosud neznámý. - Kosmopolitan 1993/6, s. 6-11.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Rodina v Koreji: střípky a postřehy. - NO 1995/1, s. 2-4.
JANOŠ, Jiří: Na korejské svatbě. - Lidé a země 1996/10, s. 596-600.
JANOŠ, Jiří: Ostrovu Čedžudo vládnou harubangové. - Lidé a země 1997/3, s. 137-141.
BAŠEK, A.: Země jitřní svěžesti. - ZZ 1998/2, s. 26-27.
JANOŠ, Jiří: Čindžu, zapomenutý div na řece Namgang. - Lidé a země 2000/9, s. 556-559.
 

ETNOGRAFIE
KLUBRTOVÁ, Jolana: Jak se baví Korejci. - In: Hry a hračky. Praha, Česká orientalistická společnost 2001, s. 62-65.
KLUBRTOVÁ, Jolana: Dvě setkání s korejskou kulturou. - NO 2001/3, s. 101-102.
KLUBRTOVÁ, Jolana: Pohled do korejské kuchyně. - NO 2001/10, s. 347-348.
 

KOREJCI
JANOŠ, Jiří: Korejci - Irové Dálného východu? - Koktejl 1996/10, s. 68-75.
Japonské kořeny. DISCOVER, Toronto. - ZZ 1998/21, s. 8-10.
 

POLITIKA
Korejská lidově demokratická republika

SLEZÁK, Milan: Kimova říše před pádem. - Týden 1996/16, s. 22.
SLEZÁK, Milan: Říše hladu. - Týden 1996/29, s. 35.
BUCHERT, V.: Až přijde hladomor. Hlad ohrozí nejenom obyvatelstvo, ale i režim. - Respekt 1997/20, s. 16.
FORMÁNEK, Jaroslav: Velký skok do krajní nouze. - Respekt 1998/45, s. 17.
PETRÁČEK, Zbyněk: Orwell meti Orwelly. Čím hrozí a proč by nás měla zajímat Severní Korea. - Respekt 1998/38, s. 3.
DŘEVIKOVSKÁ, Tamara: Cesta do minulosti. - Mladý svět 2000/19, s. 18-19.
KRYZÁNEK, Ladislav: Korea: Včera válka, zítra mír. - Mezinárodní politika 2000/9, s. 13-14.
Stát hladu a raketové politiky. - Týden 2000/7, s. 42-45.
FISCHEROVÁ, Anna: Útěk na Sever. - Respekt 2001/6, s. 16.
Korejská republika
BLÁHA, Petr: Theory of the Presidential System of Government with Regard to some Remarks on the Case of the Republic of
Korea. - Journal of International Area Studies, Seoul 1 (2000), s. 465-474.
ZBOŘIL, Zdeněk: Každý má svého Falstaffa: Jihokorejský prezident navštíví Prahu. - Respekt 1995/9, s. 15-16.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Byl Kim Jong-sam mezi korejskými prezidenty výjimkou? - NO 1997/6, s. 201-203.
SLEZÁK, Milan: Slova šéfideologa mají svou váhu. - Týden 1997/9, s. 34-35.
DLABAL, L.: Korejský Willy Brandt. President Kim Te-džung má před sebou nové i staré problémy. - Respekt 1998/15, s. 14.
 

STÁVKY
SLEZÁK, Milan: Bitva o železnou misku rýže. - Týden 1997/3, s. 35.
 

STUDENTSKÉ HNUTÍ
SLEZÁK, Milan: Nepoučitelní. - Týden 1996/35, s. 34-35.
 

OSOBNOSTI
BREEN, Michal: Son-mjong Mun. Rané období 1920-1953. (Z angl. přel. Radka Marešová.) - Praha, Ideál 2001. 170 s. /16/ s. obr. př.
KRUML, Milan: Malý velký Kim. - Mladý svět 1994/33, s. 17.
BERÁNEK, J.: Říkali mu Jidáš. Severokorejský šéfideolog Hwang zamířil na Jih. - Respekt 1997/9, s. 14.
SLEZÁK, Milan: Tajemný Kim Čong-il. - Týden 1999/42, s. 97.
KLUBRTOVÁ, Jolana: Nobelova cena míru pro rok 2000. - NO 2000/9, s. 354-356.
ŠAJTAR, Jaroslav: Není diktátor jako diktátor. /Kim Čong-il./ - Reflex 2000/44, s. 18.
PEŠEK, Petr: Kimova velká vlaková cesta. Záhadný severokorejský vůdce Kim Čong-il se vydal na cestu do Ruska. - Týden 2001/32, s. 46-47.
OTTA, Tomáš: Všechno nejlepší, drahý vůdce. Přes penzijní věk se Kim Čong-il na odpočinek nechystá. - Týden 2002/9, s. 58.
 

HISTORIE
Dějiny Koreje. (Carter J. Eckert, Ki-baik Lee, Young Ick Lew, Michael Robinson, Edward W. Wagner.) (Z angl. přel. Marta Bušková, Štěpánka Horáková, Miriam Löwensteinová.) Doslov "Korea na prahu tisíciletí, 1990-2000" (s. 303-326) napsal Petr Bláha. - Praha, nakladatelství Lidové noviny 2001. 387 s.
Recense:
Pucek, Vladimír: Dějiny Koreje. - NO 56 (2001) 8, s. 289-290.
Korejský ústav pro rozvoj vzdělání: Korigující materiál k pasážím o Koreji v českých textech. - Soul, Korejský ústav pro rozvoj vzdělání 1997. 85 s.
VASILJEVOVÁ, Zdenka: Totální nasazení v Japonsku. - NO 1995/6, s. 215-219.
VASILJEVOVÁ, Zdenka: Korejsko-japonská °tlustá čára° za minulostí. - NO 1996/6, s. 203-206.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Praotec Tangun - zakladatel korejské státnosti. - NO 2000/6, s. 211-216.
 

KOREJSKÁ VÁLKA
DVORCHAK, Robert I. a dopisovatelé a fotografové Associated Press: Korejská válka. Dějiny konfliktu očima korespondentů Associated Press. (Přel. Jiří Fiala.) - Brno, Jota 1996. 317 s.
GABRESKI, Francis - MOLESWORTH, O.C.: Gabby. Život stíhače. (Přel. Hana Jarolímová a Marek Břenek.) - Ostrava, REVI 1995. 172 s.
DORR, Robert F. - LAKE, Jon - THOMPSON, Warren: Stíhací esa korejské války. (Z angl. přel. Jiří Gojda.) - Plzeň, Mustang 1996. 116 s.
JACKSON, Robert: Letecká válka nad Koreou 1950-1953. (Z angl. přel. Jiří Chodil. Lektorská spolupráce Marta Bušková /korejské reálie/ a Zlata Černá /čínské reálie/.) - Praha, Jan Vašut 1999. 175 s., fotogr.
KAMAS, Daniel: Křídla nad Koreou. 1950-1953. První střetnutí proudových letounů v dějinách. - Olomouc, Votobia 1999. 199 s.
MORAVEC, Jiří R.: Kongdžungčon (Vzdušná válka). Válka v Koreji. Neznámé konflikty. - Letectví a kosmonautika 1992/1-21: s. 39-40; 22-25: s. 43-44; 26: s. 49-50. - 1993/1-18: s. 39-40; 19: s. 45; 20-21: s. 39-40; 22, 24-26: s. 45-46; 23: s. 39-40. - 1994/1-2, 5-6, 8, 10: s. 49-50; 3-4, 7, 9: s. 53-54.
PILÁT, Vladimír: Od Osanu po Tedžon. - Historie vojenství 1998/3, s. 3-37.
 

VZTAHY MEZI SEVERNÍ A JIŽNÍ KOREOU
BLÁHA, Petr: Naší tužbou je sjednocení. - Respekt 2000/26, s. 15.
- mipet-: Velký přítel Kim. - Týden 2000/35, s. 60-61.
SVOBODA, Jakub: Korejský summit: jeho odraz v politice velmocí na Dálném východě. - NO 2000/7, s. 247-251.
 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
ZBOŘIL, Zdeněk: Korejská republika a možnosti její spolupráce se zeměmi pacifické oblasti. - Mezinárodní vztahy 1995/3, s. 78-90.
ZBOŘIL, Zdeněk: °Pacific Century° aneb je budoucnost světa v Tichomoří? - Mezinárodní politika 1995/3, s. 9-12.
BLÁHA, Petr: Osm týdnů poté. - Respekt 2000/33, s. 12.
BLÁHA, Petr: Z ochránce okupantem. - Respekt 2000/38, s. 15.
-mipet-: Velký přítel Kim. - Týden 2000/35, s. 60-61.
LEPŠ, Jakub: Spojené státy, Čína, Japonsko a Korejský poloostrov: kontinuita či změna? - Mezinárodní politika 2001/9, s. 5-7.
ott.: Proč si Korejci sekají prsty? Japonské učebnice dějepisu rozlítily Asii. - Týden 2001/34, s. 46-47.
BLÁHA, Petr: A co naši zajatci. Na Korejském poloostrově se začínají hýbat události. - Respekt 2002/39, s. 11.
 

ČESKO-KOREJSKÉ VZTAHY
PILÁT, Vladimír: Českoslovenští vojenští lékaři v korejské válce. I. - Historie a vojenství 1994/2, s. 132-161.
PILÁT, Vladimír: Českoslovenští vojenští lékaři v korejské válce. II. - Historie a vojenství 1994/3, s. 89-106.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: Příběh (nejen) stříbrné vázy. Generál Gajda, čsl. legie a korejské hnutí za nezávislost. - Dějiny a současnost 1997/6, s. 17-20.
PILÁT, Vladimír: Příprava tzv. Zvláštní skupiny československé armády k činnosti na linii příměří v Koreji. - Historie a vojenství 1998/6, s. 58-83.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: The Czechoslovak Legion in Russia and Korean Independence Movement. (A Contribution to the Earliest Czech-Korean Contacts.) - ArOr 2002, s. 195-220.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: Dva Češi v historii Koreje. Radola Gajda a Josef Hanč. - NO 2000/6, s. 216-222.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: Korejci a české zbraně. - NO 2000/8, s. 286-292.
(m.b., m.l., v.p.): Desetiletí spolupráce. - NO 2000/5, s. 188-191.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: Legionářská literatura: Korejci a Korea. - NO 2001/2, s. 37-42.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: J. Hašek, A. Trýb, J. Kopta: Korejské motivy v jejich díle. - NO 2001/7, s. 221-226.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: T.G. Masaryk v korejském Pusanu. - NO 2001/8, s. 265.
 

PRÁVO
TOMÁŠEK, Michal, Právní systémy Dálného východu. - NO 1999/7, s. 244-249.
TOMÁŠEK, Michal: Právní systémy Dálného východu II. - NO 1999/8, s. 291-296.
 

ZBROJENÍ
VLACH, Tomáš: Raketový byznys. - Týden 1999/33, s. 69.
BUREŠ, Jaroslav: Raketové zbrojení v Asii. - Mezinárodní politika 2000/9, s. 10-13.
ŠRAJER, Bohumil: Stát hladu a raketové politiky. - Týden 2000/7, s. 42-45.
 

LETECKÉ HAVÁRIE
BRUN, Michael: Drama nad Sachalinem: pravé poslání letu KAL-007. (Přel. Libuše Buriánková - Hasenöhrlová.) - Praha, Argo 1997. 317 s.
HANÁK, Jiří: Jak se zastavuje let. - Případ KAL-007: Sto příběhů XX. století. - Týden 2000/36, s. 52-53.
 

TERORISMUS
KIM Hjon-hi (Kim Hjon-hui): Slzy mé duše. (Z angl. přel. M. Schütznerová.) - Praha, Naše vojsko 1997. 159 s.
Recense:
Slomek, Jaromír: Kim Hjon-hi. - Literární noviny 1998/9, s. 16.
JANOŠ, Jiří: Žena, která má na svědomí 115 lidských životů. - Koktejl 1997/1, s. 28-32.
 

ŠPIONÁŽ
SLEZÁK, Milan: Ponorková aféra. - Týden 1996/40, s. 38.
-vap-: Neexistujte, nechtějte odškodné! Jihokorejská vláda čelí protestům bývalých agentů. - Týden 2002/14, s. 56.
 

EKONOMIKA
Korejská republika
DLÁŽDIL, Milan: Korejská republika - příklad dynamického růstu ekonomiky. - Národní hospodářství. Indikátor 1995/12, s. 17-19.
KOVÁŘ, Jindřich, Nad asijskými "tygry" zamračeno. - Mezinárodní politika 1997/12, s. 19-22.
LEVORA, J.: Vývoj zemí jihovýchodní Asie. - Mezinárodní politika 1997/6, s. 20-23.
MACHÁČEK, J.: Další tygr v křečích. Jižní Korea málem před bankrotem. - Respekt 1997/52, s. 6.
LEBEDA, Petr: Asijské výzvy v roce tygra. Národní a globální otazníky ekonomických krizí. - Mezinárodní politika 1998/8, s. 4-7.
ROBEJSEK, Petr: Lekce z asijské krize. - Mezinárodní politika 1998/8, s. 24-26.
BALÁŽ, P.: Reforma priemyslovej a obchodnej politiky - cesta riešenia finančnej krízy Juhokorejskej republiky.- Politická ekonomie 1999/5, s. 631-642.
KOVÁŘ, Jindřich: Ještě jednou k asijským výzvám. - Mezinárodní politika 1999/2, s. 38-39.
MACHÁČEK, Jan: Záblesky naděje pro nové trhy. - Respekt 1999/19, s. 6.
FÜRST, Rudolf: Asijská krize tři roky poté. - Mezinárodní politika 2000/9, s. 8-10.
Nemoci mladých tygrů. /The Economist/. - Ekonom - týdeník Hospodářských novin 2000/23, s. 28.
NĚMEČEK, Tomáš: Zatykač na pana Kima. - Respekt 2001/10, s. 8.
ŽÍDEK, Libor: Současný ekonomický vývoj Jižní Koreje. - Mezinárodní politika 2002/2, s. 34-35.
 

JAZYK A JAZYKOVĚDA
BYTEL, Antonín - KWON Chae-il: Czech adverbs expressing °states° and their equivalents in Korean. - Hanguk ögugo tähakkjo nonmunčip 30 (1997), s. 35-48.
 

TRANSKRIPCE
BYTEL, Antonín - KWON Chae-il: Problémy vzájemné transkripce češtiny a korejštiny. - Čeština doma a ve světě 1996/2: s. 123-126; 3: s. 200-207.
 

UČEBNÍ TEXTY
BYTEL, Antonín, KWON Jae-il, KIM Kyu-jin: Kičcho čchekchoo - kangdokkwa höhwa. Základní čeština - četba a konverzace. (Česko-korejský slovník s. 325-421.) - Seoul, Hankuk University of Foreign Studies 1997. 421 s.
PUCEK, Vladimír: Lexikologie korejštiny. - Praha, Karolinum 1997. 229 s.
BYTEL, Antonín - KWON Jae-il: Čchekchoo höhwa / Česká konversace. - Seoul, HUFS 1998. 440 s.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Dějiny moderní korejské literatury. - Praha, Karolinum 1998. 115 s.
BYTEL, Antonín - KIM Kyuchin - BISCHOFOVÁ, J.: Česká kultura - Čchekcho munhwa. - Seoul, HUFS 2000. 272 s.
PUCEK, Vladimír - BUŠKOVÁ, Marta: Jazyková politika v Koreji. - Praha, Karolinum 2000. 291 s.
 

PŘEDMLUVY, DOSLOVY A KOMENTÁŘE K PŘEKLADŮM Z KOREJŠTINY, MEDAILONKY AUTORŮ
GRUBEROVÁ, Ivana M.: Milostná poezie Manhe Han Jong-una, buddhistického mnicha. - In: Manhe Han Jong-un: Tvoje mlčení. Praha, DharmaGaia 1996, s. 5-8.
GRUBEROVÁ, Ivana: Slovo úvodem. Korejská moderní poezie. O autorech. - In: Stanu-li se kamenem. Výbor z korejské poezie 20. století. Praha, Mladá fronta 1996, s. 7-8, 9-10, 179-192.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Ctná královna a nešťastná princezna. - In: Vyprávění z dlouhé chvíle. Praha, Brody 1997, s. 190-197.)
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Smrt a čtyři roční období. - In: Han Mal-suk: Písně z druhého břehu (Arumdaun jongga). Praha, Dar Ibn Rush Publ. 1997, s. 339-345.
PUCEK, Vladimír: Podivuhodný svět pohádek Východního moře. - In: PUCEK, Vladimír: Korejské pohádky. Praha, Aventinum 1997, s. 9-12.
PUCEK, Vladimír: Od tradiční korejské prózy k moderní povídce. Medailony autorů. - In: Tváře a osudy. Moderní korejské povídky. Praha, Brody 1999, s. 7-34.
GRUBEROVÁ, Ivana M.: Hwang Sun-won a jeho příběh o lásce a nenávisti. - In: Hwang Sun-won: Kainovi potomci. Praha, Mladá fronta 2000, s. 205-213.)
PUCEK, Vladimír: Sidžo a kasa - klasické formy korejského básnictví. Korejská klasická poezie v českém překladu. - In: Jasná luna v prázdných horách. Korejské básnictví 14.-19. století. Praha - Litomyšl, Paseka 2001, s. 7-26, s. 183-186.
 

LITERATURA
PUCEK, Vladimír: Čučche sasanggwa Pukhan munhwa / The Juch°e Ideology and North Korea°s Culture. - In: Pukhan silsanggwa čonmang / The Actual Circumstances and Prospects of North Korea. Soul, Tonghwa jonguso 1991, s. 271-300.
PUCEK, Vladimír: Čchekchooro ponjoktön hanguk munhagui kägwan - sontchäkkwa čchulpchanui mundžečom / A Survey of the Korean Literature Translated into Czech - Problems of Choise and Edition. - Öguk munhak 35 (1993), s. 340-358.
PUCEK, Vladimír: Some Aspects of the Evaluation of Modern Korean Literature, Literary Criticism and Publishing Policy in the Democratic People°s Republic of Korea (based on the analysis of works published in P°yongyang). Papers of the 18th AKSE Conference, Stockholm 1997.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Korea. - In: MALINA, J. (ed.): Kruh prstenu (Láska v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů). I. sv. Pracovní preprint knihy. - Brno, Nadace Universitas Masarykiana, Nakladatelství Georgetown v Brně, Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně 1999, s. 355-371.
KLÖSLOVÁ, Zdenka, The Novel Taeha in Czech. - Korea Journal 1997/2, p.116-120.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: The Illustrators of the Printemps Parfumé. - ArOr 2001, s. 465-474.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Description of Hero in Korean Classical Literature: From Myth to Classical Fiction. - Acta Universitatis Carolinae - Philologica 1 - 2001. Orientalia Pragensia XIV. Charles University in Prague, The Carolinum Press 2002, s. 181-193..
KLÖSLOVÁ, Zdenka: Po padesáti letech. Kim Nam-čchon a jeho román "Proud". - NO 1997/6, s. 228-230.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Vyprávění z dlouhé chvíle. Paměti nešťastné korunní princezny Hong. - NO 1997/5, s. 191-194.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Písně z druhého břehu. Existují hranice mezi životem a smrtí? - NO 1997/9, s. 346-349.
HORÁKOVÁ, Štěpánka: Kim Tong-in - průkopník moderní korejské povídky. - NO 1999/7, s. 270-273.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: Luděk Marold a "Printemps parfumé". - NO 1999/4, s. 121-124.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: The Living Reed Pearl S. Buckové. - NO 1999/1, s. 22-25.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: Korejské pohádky v češtině. V.F. Suk, J. Spirhanzl-Duriš a jiní. - NO 2000/9, s. 321-325.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Mýty o založení korejských království. - NO 2001/4, s. 109-113.
GRUBEROVÁ, Ivana M.: Mezi slovy a nevýslovnem: poezie a myšlení korejského zenbuddhistického mnicha Čchongho Hjudžonga, Velkého mistra ze Západních hor. - Literární noviny 2002/8, s. 14.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: "Básně by měly utišit i tajfun." (Interview s básníkem Ko Unem.) - Literární noviny 2002/19, s. 15.
 

PŘEKLADY DO ČEŠTINY
Romány
HAN Mal-suk: Písně z druhého břehu (Arumdaun jongga). Překlad a doslov Miriam Löwensteinová. - Praha, Dar Ibn Rush Publ. 1997. 345 s.
Vyprávění z dlouhé chvíle. (Inhjon wanghudžon). (Z korejských originálů přeložila, poznámkami opatřila a doslov napsala Miriam Löwensteinová.) - Praha, Brody 1997. 197 s.
Recense:
Bušková, Marta: Dva příběhy ze staré Koreje. - Týden 1997/32, s. 66.
HWANG Sun-won: Kainovi potomci. (Z kor. přel. Ivana Gruberová.) - Praha, Mladá fronta 2000. 213 s.
Recense:
Löwensteinová, Miriam: "... a přibývalo těch, kteří pozvedli své nářadí." - Literární noviny 2001/4, s. 8.
Jareš, Michal: Korejští otcové a děti. - Nové knihy 2001/14, s. 21.
HAN Mal-suk: Písně z druhého břehu (Úryvek z románu). (Z kor. přel. M. Löwensteinová.) - NO 1997/9, s. 348-349.
Povídky
Tváře a osudy. Moderní korejské povídky. (Předmluva a medailony autorů Vladimír Pucek. Z kor. přel. Vladimír Pucek, Zdenka Klöslová, Marta Bušková.) - Praha, Brody 1999. 350 s.
Recense:
Horáková, Stěpánka: Tváře a osudy. - NO 2000/4, s. 157-158.
Lomová, Olga: Tváře a osudy. Moderní korejské povídky. - Literární noviny 2000/5, s. 10.
KIM Tong-in: Výhrady. (Z kor. přel. Š. Cejnarová.) - NO 1998/7, s. 271-275.
HWANG Sun-won: Liják. (Z kor. přel. T. Horák.) - NO 1999/10, s. 381-385.
KIM Tong-in: Šílený malíř. (Z kor. přel. Š. Horáková.) - NO 1999/9, s. 344-350.
Poezie
Manhe HAN Jong-un: Tvoje mlčení. (Z kor. přel. Ivana M. Gruberová.) - Praha, DharmaGaia 1996. 68 s.
Recense:
Löwensteinová, Miriam: Kdo je Han Jong-unův milý? Buddha, milenka, vlast? - Mladá fronta dnes 6.5. 1997, s. 19.
Stanu-li se kamenem. Výbor z korejské poezie 20. století. (Z kor. originálů přeložila, komentářem a poznámkami opatřila Ivana Gruberová). - Praha, Mladá fronta 1996. 196 s.
Recense:
Bušková, Marta: Azalka mezi pelyňkem. - Lidové noviny 9 (1996) 263. Příloha Národní, č. 45, s. V.
Sedláková, Lenka: Tvým hlasem je mlčení, korejská poezie! - Denní telegraf 5 (1996) 209, s. 11.
Sedláková, Lenka: Pokus o smíření s časem. - Nové knihy
36 (1996) 35, s. 3.
Šlajchrt, Viktor: Jedinou knihou dnešní kolekce ... - Literární noviny 7 (1996) 33, s. 16.
Horáková, Štěpánka: Stanu-li se kamenem. - NO 54 (1999) 2, s. 77-79.
Jasná luna v prázdných horách. Korejské básnictví 14.-19. století. (Z kor. přel. Vladimír Pucek a Petr Borkovec.) - Praha - Litomyšl, Paseka 2001. 188 /4/ s.
Recense:
Löwensteinová, Miriam: "Snad žít je snadné. I hlupcům se to daří." Půvaby korejských sidžo a kasa. - Literární noviny 2002/7, s. 8.
Prázdné hory jsou plné větru a deště. Antologie básní korejských zenových mistrů. Ze sinokorejských originálů vybrala, uspořádala, přeložila, komentářem a poznámkami opatřila Ivana M. Gruberová. - Praha, DharmaGaia 2002. 248 s.
Recense:
Löwensteinová, Miriam: Slova z ticha: Korejská zenová poezie. - Literární noviny 2002/26, s. 8.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Starověké korejské básně hjangga z kroniky Samguk jusa. - Wen / Mun / Bun. Sborník literatur Dálného východu 1999/1, s. 75-87.
Moderní korejští básníci. Kim Ok: Racek. O Sang-sun: Poezie, cigarety a já. I Čang-hui: Jaro je kočka. (Z kor. přel. M. Löwensteinová.) - NO 1998/5, s. 187.
Z moderní korejské poezie. /Ču Jo-han, Kim Kwang-sop, Pak jong-čchol, Sin Sok-čong./ (Z kor. přel. M. Löwensteinová.) - NO 1998/6, s. 222-223.
RI Säk (1328-1396). (Z kor. přel. V. Pucek a P. Borkovec.) - Lidové noviny 7.1. 1999 (Umění a kritika), s. 20.
JUN Tong-Džu (Jun Tong-džu): Básně. (Z kor. přel. Klára Haromová.) - NO 2002/6, s.197-198.
Mangong Wolmjon, Kjongho Songu, Naon Hjegun, Wongan Čchungdži, Hamho Kihwa, Čchongho Hjudžong, Pegun Kjonghan. (Z kor. přel. Ivana M. Gruberová.) - Literární noviny 2002/8, s. 14.
Divadelní hry
ČCHÖ In-hun: Buben z Nangnangu. Přel. Miriam Löwensteinová. (Bude uvedeno v listopadu 2002.)
Muzikál
Čang Pogoův sen / The Dream of Chang Pogo. (Libreto muzikálu pro vystoupení korejského souboru Hjondä Corp. ve Státní opeře v Praze. Z kor. přel. V. Pucek.) Říjen 1997.
Divadlo masek
Tanec staré ženy Mijal. (Z kor. přel. Z. Klöslová.) - Svět a divadlo 2000/1, s. 107-113.
Pohádky
PUCEK, Vladimír: Korejské pohádky. Ilustrace Josef Kremláček. - Praha, Aventinum 1997. 208 s.
Recense:
Kašpar, Oldřich: Korejské pohádky z Aventina. - Týdeník ROZHLAS (1997) 33, s. 21.
Kašpar, Oldřich: Pohádky ze země jitřní svěžesti - Korey. - Slovo 89 (1997) 174, s. 9.
Stehlíková, Blanka: Pohádky ze země Jitřní svěžesti. - Nové knihy 1997/29, s. 11.
 

ČESKÁ LITERÁRNÍ DÍLA INSPIROVANÁ TROJVERŠÍM SIDŽO
JAREŠ, Michal: Prospal jsi hedvábí. - Tvar 1999/8. Příloha Edice TVARy, sv. 8, 1999. 32 s.
 

DIVADLO
KLÖSLOVÁ, Zdenka: V Koreji o Karlu Čapkovi. - Zprávy Společnosti bratří Čapků 1995/39: s. 4-5; 1996/40: s. 4-5.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: Karel Čapek°s Work in Korea. - ArOr 1996/1, s. 85-94.
ŠIMKOVÁ, Soňa: Interkulturalismus v plnej sile (Nielen v Južnej Kórei). - Svět a divadlo 1998/2, s. 135-142.
 

DIVADLO MASEK
KALVODOVÁ, Dana: Humor z Dálného východu. - Svět a divaddlo 2000/1, s. 100.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: Korejské divadlo masek. - Svět a divadlo 2000/1, s. 101-106.
 

FILM
BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír: Mentolky a jiné pálivé sladkosti. - Film a doba 2000/3, s. 127-130.
 

MUZIKÁL
BEDNÁŘOVÁ, Veronika: Čodžuharira, Dracula! - Reflex 1998/42, s. 6-8.
 

UMĚNÍ
Prolomení povrchu / Breaking the Surface. - V Liberci, Severočeské muzeum /2001/. /39/ s. barev. il., portréty.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Korea na hranici mezi tradicí a Západem. - Umění a řemesla 1999/2, s. 48-53.
 

SPORT
Soutěž nejen sportovní. (Focus Londýn.) - ZZ 2001/12, s. 12-15.
 

FILOZOFIE
McGREAL, Ian P.: Korea. - In: McGREAL, Ian P.: Velké postavy východního myšlení. Slovník myslitelů. (Z angl. přel. D. Nymburská.) Praha, Prostor 1998, s. 471-504.
Recense:
KJB: Mudrci převřených víček. - Nové knihy 1999/19, s. 3.

NÁBOŽENSTVÍ
Křesťanství
JANOŠ, Jiří: Moravský misionář v Koreji. - Reflex 2001/24, s. 30-32.
Buddhismus
RůŽOVÁ, Jiřina: Tripitaka Koreana v klasické formě a na CD-ROM. - NO 1997/2, s. 76-77.
JANOŠ, Jiří: Korejské buddhistické kláštery. - Lidé a země 1998/9, s. 542-547.
WERNER, Karel: Klášterní buddhismus v Koreji. - NO 2000/4, s. 131-138.
GRUBEROVÁ, Ivana M.: Místa setkání. - Literární noviny 2001/32, s. 6-7.
GRUBEROVÁ, Ivana M.: Buddha s křížem na těle. V Koreji se buddhističtí mniši inspirují u křesťanských misionářů. - Respekt 2001/4, s. 18.
Zenový buddhismus
Pouze nevím. Vyučující dopisy zenového mistra Seung Sahna. (Úvod Luise Sichel, Stanley Lombardo. Z angl. přel. Jan Komrska.) - Praha, OGME 1991. 115 s.
Odklepávání popela na Buddhu. Učení zenového mistra Seung Sahna. Sestavil Stephen Mitchell. (Z angl. originálu Dropping ashes on the Buddha přel. Lumír Kolíbal ve spolupráci s Jiřím Šmejkalem a s přihlédnutím k starším samizdatovým překladům Vlastimila Marka a Lumíra Kolíbala.) - Praha, DharmaGaia 1996. 206 s.
Církev sjednocení (Moonova sekta)
FLIEDR, Bob: Reverend Moon zrušil kontroversní Církev sjednocení. - Lidové noviny - Orientace, 22. května 1999, s. 22.
 

HESLA VE SPECIALIZOVANÝCH ENCYKLOPEDIÍCH
Státy, představitelé států
HONZÁK, František - PEČENKA, Marek: Korea. Korea Severní. - In: HONZÁK, František - PEČENKA, Marek: Státy a jejich představitelé. Praha, Libri 1994, s. 116-117, 118.
LIŠČÁK, Vladimír - FOJTÍK, Pavel: Korea (Korejská republika). Korea (KLDR). - In: LIŠČÁK, Vladimír - FOJTÍK, Pavel: Státy a území světa. Praha, Libri 1996, s. 419-421, 422-423.
HONZÁK, František - PEČENKA, Marek: Korea. Korejská republika. Korea Severní.- In: HONZÁK, František - PEČENKA, Marek: Státy a jejich představitelé. Praha, Libri 1998, s. 159-161 a 162 a 163.

LIŠČÁK, Vladimír - FOJTÍK, Pavel : Korea (Korejská republika). Korea (KLDR). - In: LIŠČÁK, Vladimír - FOJTÍK, Pavel: Státy a území světa. 2., podstatně rozšířené, doplněné a aktualizované vydání. Praha, Libri 1998, s. 472-474, 475-478.
KLDR. Korejská republika. - In: Lexikon zemí světa. Kartografie Praha, a.s. 1999, s. 90, 91.
Zeměpis
Severní Korea (Korejská lidově demokratická republika). Jižní Korea (Korejská republika). - In: Encyklopedie. Zeměpis světa. (Z angl. přel. Marta Bušková.) Praha, Columbus a Knižní klub 1994, s. 470-471, 472-473.
Severní Korea (korejská lidově demokratická republika). Jižní Korea (Korejská republika). - In: Encyklopedie. Zeměpis světa. (Z angl. přel. Marta Bušková.) Praha, Columbus 1999, s. 470-473.
Náboženství
Korejská náboženství. - In: Lexikon náboženství. (Připravil Franz König, za spolupráce četných odborníků vydal Hans Waldenfels. Překlad Petr Němec, Jan Stehlík.) Praha, Victoria Publishing 1994, s. 242-244.
Církev sjednocení (Moonova sekta). - In: Malý slovník sekt. (Lektor českého vydání P. Aleš Opatrný. Z němčiny přel. Alžběta Sirovátková.) Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1998, s. 21-24.
 

BIBLIOGRAFIE PRACÍ O KOREJI
Korea in Czechoslovakia (Czech Republic). Korea v Československu (České republice.) Bibliography / Bibliografie. Compiled by / Sestavila Zdenka Klöslová. Foreword by / Předmluva Vladimír Pucek. - Praha, enigma corporation 1995. 85 s.
CHALOUPKA, David - JIROUŠKOVÁ, Jana: Nový Orient. Článková bibliografie. Ročník 1.-50. (1945/46-1995). - Praha, Akademie věd ČR - Orientální ústav 1998. 343 s.
 

KOREANISTIKA
Vladimír Pucek: Bibliography 1954-1998. Compiled by Štěpánka Horáková. Edited by Vladimír Liščák. Bibliographical Series of the Oriental Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic. Volume 11. - Prague 1999. 15 pp. / Vladimír Pucek: Bibliografie 1954-1998. Sestavila Štěpánka Horáková. Vydal Vladimír Liščák. Bibliografická edice Orientálního ústavu AV ČR. Svazek 11. - Praha 1999. 15 s.
Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. (Zpracoval kolektiv autorů. Hlavní redaktor Jan Filipský.) - Praha, Nakladatelství Libri 1999. 62O pp.
PUCEK, Vladimír: Čchekchoesoui Han°guk munhake kwanhan jon°gudul / Studies on Korean literature in the Czech Republic. - In: Če 2 hö Han°gukhak kukče haksulhö-ui: Häbang 50 čunjon, segje sogui Han°kukhak / The 2nd International Symposium on Korean Studies: Korean Studies from global perspectives on the 50th anniversary of the Korean Liberation. Inčchon, Inha University 1995, s. 443-445.
PUCEK, Vladimír: Předmluva / Foreword. - In: Korea in Czechoslovakia (Czech Republic). Korea v Československu (České republice). Bibliography / Bibliografie. Compiled by / Sestavila Zdenka Klöslová. Praha, enigma corporation 1995, s. III-XII.
PUCEK, Vladimír: Development and Present State of Korean Studies in the Czech Republic. - The 3rd International Symposium of East Asia "Korean Studies and a Culture of Life". Seoul, Kyonggi University 1996, sv. 6, s. 123-135.
PUCEK, Vladimír: Korean Language Education at the Charles University - Problems and Perspectives. - Paris International Conference on Han°gul and Culture. Paris, IACLE, UNESCO 1996, s. 51-53.
PUCEK, Vladimír: Kkarel tähakkjoesoui hankuko kjojuk-kwa kjogwasoui čaksong. - Proceedings of the 6th International Conference on Korean Linguistics. Seoul, Hangul Hakhö, October 1997, s. 265-279.
Mezinárodní setkání koreanistů v Praze. Rozhovor se sekretářem 17. konference AKSE Vladimírem Puckem. Hovořila L°ubica Obuchová. - NO 1995/7, s. 227-228.
PUCEK, Vladimír: Evropská koreanistická konference / Conference on Korean studies in Europe. - Forum (Charles University Newsletter) 4 (1995), s. 3.
Z.K.: Korean Library. Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. /Praha 1995, a leaflet./
CEJNAROVÁ, Štěpánka: Knižní dar pro Korejskou knihovnu Orientálního ústavu AV ČR. - Akademický bulletin č. 3, 19.3. 1998, s. 10.
KLÖSLOVÁ, Zdenka: 19. konference AKSE - obměna generací. - NO 1999/5, s. 192-193.