Korejská knihovna Orientálního ústavu

Bibliografie prací o Koreji a překladů od roku 1995 - viz Bibliografie

O knihovně

Orientální ústav AV ČR Úřední hodiny:
Pod vodárenskou věží 4 Út 9-12, 14-16
182 08 Praha 8 Čt 9-12, 14-16
Tel: 02-6605-2537

Úřední hodiny: Út 9-12, 14-16,  Čt 9-12, 14-16

Korejská knihovna OÚ AV ČR byla založena roku 1958. V tomto roce Orientální ústav obdržel darem několik set knih a periodik od Akademie věd Korejské lidově demokratické republiky. Většina těchto knih byla vydána v padesátých letech, zvláště po korejské válce. Podobné exempláře se nacházejí i v dalších postkomunistických zemích Evropy, které svého času také udržovaly vztahy pouze se Severní Koreou.

Korejská knihovna OÚ AV ČR byla v době svého založení místem s největším počtem korejských knih v tehdejším Československu. Tyto knihy sloužily především potřebám koreanistů působících v OÚ a studentům koreanistiky na FF UK. Navíc knihovny využívala řada severokorejských studentů, kteří, jak to bylo v padesátých letech běžné, studovali na nejrůznějších českých školách a půjčovali si korejskou literaturu, překlady klasické ruské literatury a jiných světoznámých děl.

Většinu dalších přírůstků získala pak korejská knihovna výměnou s Akademií věd KLDR nebo jako dar, avšak mnohdy v duplikátech či dokonce v multiplikátech, které pak byly často vyměňovány s koreanistickými institucemi západní Evropy za monografie publikované v Korejské republice. Některé knihy byly také koupeny.

Většina severokorejských publikací, tištěných v důsledku materiálního nedostatku po korejské válce na nepříliš kvalitním papíru, má pouze dokumentární hodnotu, avšak lze najít i několik výjimek, které oceňují i koreanisté západní Evropy především pro velké množství materiálu použitého při jejich sepsání či pro jejich unikátní charakter. Patří mezi ně například od Kim Il-čchula Čoson minsok tchalnori jongu (Studie o korejských maskách, 1958), Čosondži, korejský překlad ruského pojednání Opisanije Korei z roku 1900, či učebnice literatury od An Ham-gwanga, která dokumentuje změnu v hodnocení literatury, jež se udála v Severní Koreji od padesátých let.

Periodika vydávaná v KLDR, včetně těch, která již zanikla, sloužila v době, kdy čeští koreanisté měli přístup pouze k severokorejským pramenům, jako cenný zdroj informací. Za zmínku stojí fakt, že korejská knihovna OÚ AV ČR jako jedna z mála v celé Evropě vlastní téměř všechny výtisky deníku Nodong sinmum (Noviny práce) od roku 1960 do roku 1984.

První jihokorejské knihy se do korejské knihovny dostaly na počátku šedesátých let přes Základní knihovnu AV ČR již zmíněnými výměnami. V sedmdesátých letech se počet knih jihokorejské provenience zvýšil pomocí darů různých jihokorejských nadací, které je zasílaly i přes nepříznivou politickou situaci a neexistenci diplomatických vztahů mezi Československem a Korejskou republikou. Díky štědrosti těchto nadací vlastnila korejská knihovna OÚ alespoň několik hlavních jihokorejských publikací z oblasti literatury a humanitních věd, i když se jejich počet nemohl rovnat knihovnám v západní Evropě.

V poslední době se korejská knihovna rozrostla o dva dary od jihokorejských nadací, které přijala prostřednictvím korejského velvyslanectví v Praze. Na podzim 1997 obdržel OÚ AV ČR 140 titulů jako dar nadace Korea Foundation a téhož roku v prosinci ředitel ústavu Doc. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. a zástupce vedoucího ústavu Dálného východu na Filozofické fakultě UK Doc.PhDr. Vladimír Pucek, CSc. převzali z rukou korejského velvyslance, působícího v České republice, další knižní dar, který čítal 883 svazků. Tyto knihy zaslala ústavu televizní a rozhlasová stanice MBC v Soulu. Najdeme mezi nimi dvě více než třicetisvazkové encyklopedie, řadu výkladových i jazykových slovníků, odborné publikace týkající se korejské historie, literatury, ekonomie či přírodních věd. Mimo tyto nedocenitelné přírůstky tvoří značnou část daru také beletrie, dětské encyklopedie a knihy pro děti. I ty je možno efektivně využít jako pomůcek pro studium posluchačů FF UK oboru koreanistika.

Korejská knihovna byla s odchodem své poslední správkyně, koreanistky PhDr. Miriam Löwensteinové (první pracovnicí korejské knihovny byla PhDr. Zdeňka Klöslová, která zde začala pracovat po ukončení svých studií na FFUK obor korejský jazyk a historie Dálného východu v roce 1958), v roce 1993 uzavřena. Na podzim roku 1997 byla do korejské knihovny přijata na částečný úvazek PhDr. Zdeňka Klöslová a od ledna 1998 na celý úvazek Mgr. Štěpánka Horáková. Tyto dvě pracovnice se podílely na vybudování nové knihovny, která byla oficiálně otevřena v květnu 1999. Korejské knihy tak byly přestěhovány do nové místnosti, kterou Orientální ústav získal od Ústavu teorie informace a automatizace (ÚTIA).

Korejská knihovna obsahuje v současné době více než 3 500 knih v korejštině, avšak toto číslo je pohyblivé, protože jsou postupně vyřazovány zastaralé knihy a řada severokorejských multiplikátů. Jelikož se podařilo navázat dobré vztahy Orientálního ústavu AV ČR s Korejským velvyslanectvím v Praze, je naděje, že korejská knihovna se bude nadále rozrůstat.

Soupis knih od roku 1992

III 13041

Geology of Korea / Edited by Dai-Sung Lee. - Second Edition - Seoul : Kyohak-Sa Publishing Co., 1988. - 11, 514 s., obr., tb., mp. v kapse

Geological Society of Korea.

 

II 47803

The Politics of North Korea / edited by Jae Kyu Park, Jung Gun Kim. - Seoul : The Institute for Far Eastern Studies Kyungnam University, 1979. - 6, 340 s. - (Ifes Research Series ; No. 12).

 

II 47802

The Foreign Relations of North Korea : New Perspectives / Edited by Jae Kyu Park, Byung Chul Koh, Tae-Hwan Kwak. - Seoul : Kyungnam University Press ; Colorado : Westview Press, 1987. - 13, 491 s. - (Ifes Research Series ; No. 33).

 

II 47828

Korea : Tradition & Transformation - A History of the Korean People / Andrew C. Nahm. - New Jersey : Hollym International Corp., 1988. - 583 s., obr., mp.

ISBN 00-930878-56-6

 

II 47830

The Koreans : Their Mind and Behavior / Jae-Un Kim ; Translated by Kyong-Dong Kim. - Seoul : Kyobo Book Centre, 1991. - 236 s.

 

II 47911

A Guide to Korean Literature / In-sop Čong. - Seoul : Hollym, 1982. - 329 s.

ISBN 0-930878-29-9

 

II 47910

Korean Impact on Japanese Culture : Japan's Hidden History / J.C. Covell, A. Covell. - 4. vyd. - Seoul : Hollym, 1990. - 115 s., obr.

ISBN 0-930878-34-5

 

II 47912

Korean Legislative Behaviour : A Longitudinal Analysis in Comparative Perspective / Young O. Yoon. - Seoul : Kookmin University Press, 1991. - 15, 244 s.

 

II 47888

Dynamic Transformation: Korea, NICs and Beyond. / Editors Gill-Chin Lim ; Associate Editor Wook Chang. - Urbana, Illinois : Consortium on Development Studies, 1990. - 12, 536 s.

 

II 47887

Folk Tales from Korea / Collected and Translated by Zong In-Sob . - Third Edition - Elizabeth, New Jersey : Hollym, 1982. - 28, 257 s.

ISBN O-930878-26-4

 

II 47 889

Songs of the Dragons : Flying to Heaven. Korean Epic / Translated with an Introduction by James Hoyt. - Seoul : Published for the Royal Asiatic Society, 1979. - 187 s.

 

KII-460

Hankuk sasang kwa wonpulkjo / Pjong-tok Lju. - Soul : Kjomunsa, 1989. - 564

 

I 21431

Standard Korean-English Dictionary : For Foreigners. Romanized / Edited by Gene J. Rhie and, B.J. Jones. - 2. vyd. - Elisabeth [New Jersey] : Hollym, 1989. - 4, 394 s.

ISBN 0-930878-49-3

 

II 48005

Libel Law and the Press in South Korea: An Update / Kyu Ho Youm. - Baltimore : University of Maryland School of Law, 1992. - 23 s. - (Occasional Papers/Reprint Series in Contemporary Asian Studies ; Number 3-1992 [110]).

ISBN 0-925153-21-4

ISSN 0730-0107

 

II 48028

The Single European Market and its Implications for Korea as an NIE : Papers and Discussions from a Joint KDI/FES Conference / Edited by Soogil Young, Moonsoo Kang. - Seoul : Korea Development Institut, 1991. - 434 s., lit., tb., grafy

 

III 12623

Korean Art Guide. - 3. vyd. - Seoul : Yekyong Publications, 1992. - 269 s., obr.

Korean Overseas Information Service.

 

II 48076

A Dragon's Progress : Development Administration in Korea / Editors Gerald E. Caiden, Bun Woong Kim. - West Hartford [Connecticut] : Kumarian Press, 1991. - 273 s., lit., rejstř.

ISBN 0-931816-89-0

 

II 48077

Politics of Divided Nations: China, Korea, Germany and Vietnam - Unification, Conflict Resolution and Political Development / Edited by Quansheng Zhao and, Robert Sutter_. - Baltimore : School of Law; University of Maryland, 1991. - 198 s., lit., rejstř. - (Occasional Papers. Reprint Series in Contemporary Asian Studies ; No. 5-1991 [106]).

ISBN 0-925153-17-6

ISSN 0730-0107

 

II 48075

Modern Korean Literature : An Antology / Compiled and Edited by Peter H. Lee. - Honolulu : University of Hawaii Press, 1990. - 442 s., rejstř.

ISBN 0-8248-1321-9

 

II 48074

Public Finance in Korea. - Seoul : Seoul National University Press, 1992. - 433 s., lit., tb.

The Korean Society of Public Finance.

 

I 19099

Korea : Data a fakta. - Praha : JAN, 1992. - 168 s., obr, tb., grafy

 

III 9246

Korea at a Glance : Travel Manual 1993. - Seoul : Korea National Tourism Corporation, 1992. - 160 s., obr., mp., tb.

 

II 48108

Travelers' Korea. - Seoul : Korea National Tourism Corporation, [1993]. - 112 s.

 

II 48115

Koreans to Remember : Fifty Famous People Who Helped Shape Korea / R. Saccone. - Seoul : Hollym, 1993. - 241 s., obr., foto., rejstř.

ISBN 1-56591-007-9

 

II 48116

Political Economy of Self-Reliance : Juche and Economic Development in North Korea, 1961-1990 / Bon-Hak Koo. - Seoul : Research Center for Peace and Unification of Korea, 1992. - 248 s., lit., - (Korean Unification Studies Series ; 14).

II 48117

Current Issues in Korean-U.S. Relations: Korean-American Dialogue : A Report of the I.F.E.S. Korea-U.S. Forum on Rok-U.S. Relations / Edited by Manwoo Lee. - Seoul : The Institut for Far Eastern Studies Kyungnam University, 1993. - 147 s.

ISBN 89-7225-007-4

 

II 48113

North Korea: After Collapse of Socialist Camp : A last-ditch struggle to safeguard its own form of socialism with personality cult as mainstay. - Seoul : Naewoe Press, 1993. - 189 s., tb.

 

II 48112

The True Story of Kim Jong-il. - Seoul : The Korea Herald, 1993. - 145 s., foto.

 

II 48121

Korea's Relations with Her Neighbors in Changing World / K. Hakjoon. - Seoul : Hollym, 1993. - 775 s., lit., foto., rejstř.

ISBN 1-56591-014-1

 

II 48122

Seoul and Washington : New Governments. New Leadership. New Objectives / Yu-Nam Kim, H.H. Purvis. - Seoul : Seoul Press, 1993. - 221 s.

ISBN 89-7225-013-9

 

II 48123

King Sejong the Great : The Light of Fifteenth Century Korea / Edited by Young-Key Kim-Renaud. - Seoul : The International Circle of Korean Linguistic, 1992. - 119 s., obr.

ISBN 1-882177-00-2

 

III 9661

Crusader for Democracy : The Life and Times of Kim Young-Sam. - Seoul : Yonhap News Agency, 1993. - 129 s., obr.

ISBN 89-7433-016-4

 

II 48120

With the Century 3. Reminiscences / Kim Il Sung. - Pyongyang : Foreign Languages Publishiong House, 1993. - 433 s., obr.

 

II 48119

The Nation and I : For the Reunification of the Motherland / Choe Dok Sin. - Pyongyang : Foreign Languages Publ. House, 1987. - 287 s.

 

II 48157

Korea Old and New a History / Carter J. Eckert, Ki-baik Lee, Young Ick Lew ; Michael Robinson, Edward W. Wagner. - Seoul : Ilchokak-Publishers, 1990. - 454 s., mp., rejstř.

Korea Institut; Harvard University.

ISBN 0-9627713-0-9

 

II 48158

Korean Grammar for International Learnes / Ho Bin Ihm, Kyung Pyo Hong, Suk In Chang ; Translated by Kyung-Sig Samuel Lee. - Seoul : Yonsei University Press, 1988. - 405 s., rejstř.

 

II 48187

A Handbook of Korea. - 9.edit. - Seoul : Korean Overseas Information Service, 1993. - 592 s.,fot.,mp.

ISBN 89-7375-002-10

 

II 48188

A Handbook of Korea. - 9.edit. - Seoul : Korean Overseas Information Service, 1993. - 592 s.,obr.,mp.

ISBN 89-7375-002-10

 

II 48191

Le village clanique en Corée du Sud-et son role dans la vie rurale / Chunson Yi. - Paris : Collége de France-Centre d`Etudes Coréennes, 1992. - 249 s.,obr.,fot. - (Mémoires du Centre d`études coréennes ; Vol.9.).

ISBN 2-905358-14-9

ISSN 0298-0436

 

II 48221

Basic Glossary of Korean Studies / Joong Song KI. - Seoul : The Korea Foundation, 1993. - 338 s.

 

II 48201

Public Finance in Korea / Edited by Choi Kwang, Kim Dong-Kun, Kwack Taewon, Yun Kun-Young. - Seoul : Seoul National University Press, 1992. - 433 s.

 

II 48200/1

Očerk korejskoj istorii : Kniga 1 / En Džon Son, En Che Pak, Je Gan Kim ; Perevodčiki Ben Džo Chan, Dok Man Li. - Pchen`jan : Izdatel`stvo literatury na inostrannych jazykach, 1992. - 321 s.

 

II 48516

Listening to Korea : A Korean Anthology / Edited by Marshall R. Pihl. - New York, Washington, London : Praeger Publishers, 1973. - 23, 249 s.

 

I 21543

Dokonale utajená Korea / Jiří Janoš. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1997. - 187 s., bar. fot. příl., chron.

ISBN 80-85983-26-5 : 155.00 Kčs

 

I 21563

Vyprávění z dlouhé chvíle : Královna In-hjon. Vyprávění z dlouhé chvíle / Z korej. orig. přel., pozn. a doslov naps. Miriam Löwensteinová. - 1. vyd. - Praha : Brody, 1997. - 197 s. - (Východní řada).

ISBN 80-902113-8-0 : 149.00 Kčs

 

I 21567

Písně z druhého břehu / Mal-suk Han ; Z korej. orig. přel. a doslov naps. Miriam Löwensteinová ; ilustrace a obálka Jaroslava Bičovská. - Praha : Dar Ibn Rushd, 1997. - 345 s., ilustr.

ISBN 80-901881-7-6 : 149.00 Kčs

 

I 21569

Korea : Údaje a fakty / Přel. Ĺubica Obuchová. - Praha : Nakladatelství Jan Krigl, 1997. - 199 s., fot. a mp. v textu.

ISBN 89-7375-075-5

 

II 48747

A New History of Korea / Ki-baik Lee ; Translated by Edward W. Wagner, Edward J. Schultz. - Seoul : Ilchokak Publishers, 1984. - XXII, 474 s., příl., fot. příl.

ISBN 89-337-0204-0

 

II 48752

The Korean Neo-confucianism of Yi T`Oegye and Yi Yulgok : A Reappraisal of the "Four-Seven Thesis" and Its Practical Implications for Self-Cultivation / Edward Y. J. Chung. - New York : State University of New York Press, 1995. - XXV, 325 s., bibl. - (SUNY Series in Korean Studies).

ISBN 0-7914-2275-5

 

III 13238

A Reference Grammar of Korean : A Complete Guide to the Grammar and History of the Korean Language / Samuel E. Martin. - 1st. edt. - Rutland : Charles E. Tuttle Company ; Tokyo, 1992. - X, 1032 s.

ISBN 0-8048-1887-8

 

III 13243

Korejské pohádky / Vladimír Pucek, Josef Kremláček ; Ilustr. Josef Kremláček. - 1. české vyd. - Praha : Aventinum Nakladatelství, 1997. - 208 s., ilustr.

ISBN 80-7151-011-4

 

II 48764

The Archeology of Korea / Sarah Milledge Nelson. - 1st. edt. - Cambridge : Cambridge University Press, 1993. - XVI, 307 s., bibl., fot., rejstřík. - (Cambridge world archeology).

ISBN 0-521-40783-4

 

II 48748

Selected Bibliography of Korean StudiesCompiled by The Academy of Korean Studies . - Seoul : The Korea Foundation, 1995. - X, 396 s., rejstřík.

ISBN 89-860-9005-2

 

II 48765

The Catholic Church in Korea : Its Origins 1566 - 1784 / Juan Ruiz-de-Medina ; English translation by John Bridges. - Roma : Istituto Storico S. I., 1991. - 379 s., bibl., rejstřík.

 

II 48760

Flavours of Korea : With Stories and Recipes From a Korean Grandmother`s Kitchen / Marc Millon, Kim Millon ; Photographs and drawings by K. Millon. - 2nd ed. - London : Andre Deutsch, 1994. - VII, 201 s., fot. příl., rejstřík.

ISBN 0-233-98635-9

 

II 48756

Anthology of Korean Literature : From Early Times to the Nineteenth Century / Peter H. Lee ; Compiled and edited by P. H. Lee. - Honolulu : University of Hawaii Press, (1981). - XXV, 313 s., bibl. rejstřík. - (UNESCO Collection of Representative Works).

ISBN 0-8248-0756-1

 

II 48758

Koreans to Remember : Fifty Famous People Who Helped Shape Korea / Richard Saccone. - 1st. edt. - Elizabeth (New Jersey) : Hollym ; Seoul : Hollym Corporation, 1993. - XIV, 242 s., fot. v textu.

ISBN 156591-007-9

 

II 48759

Korea`s Golden Age : Cultural Spirit of Silla in Kyongju / Edward B. Adams ; Text and Photos by E. B. Adams. - New revis. edt. - Seoul : Seul International Publishing House, 1991. - 346 s.(chyba v pag.), fot. v textu.

 

II 48777

The Confucian Transformation of Korea : A Study of Society and Ideology / Martina Deuchler. - Cambridge (Massachusetts) : Harvard University - Council on East Asian Studies : Harvard University Press, 1992. - XIII, 439 s., bibl., rejstříky. - (Harvard-Yenching Institute Monograph Series ; vol. 36 ).

ISBN 0-674-16089-4

 

II 48769

New God, New Nation : Protestants and Self-Reconstruction Nationalism in Korea 1896 - 1937 / Kenneth M. Wells. - Honolulu : University of Hawaii Press, 1991. - XI, 222 s., bibl., rejstřík.

ISBN 0-8248-1338 -3

 

II 48755

Hamel`s Journal and a description of the Kingdom of Korea 1653 - 1666 / Hendrik Hamel ; Translation from the Dutch manuscript by Jean-Paul Buys ; introduction by Horace G. Underwood. - Seoul : Royal Asiatic Society - Korea Branch, 1994. - XVI, 107 s., obraz. příl.

 

II 48750

Korea`s Relations with Her Neighbors in a Changing World / Hakjoon Kim. - 2nd. printing - Elizabeth (NJ) : Hollym International ; Seoul : Hollym Corporation, 1995. - VII, 775 s., fot. příl., rejstřík.

ISBN 1-56591-014-1

 

II 48751

Encounter : A Novel of Nineteenth-Century Korea / Moo-Sook Hahn ; Translated by Young Kim Chang Ok. - Berkeley, Los Angeles, Oxford : University of California Press, 1992. - XXIII, 325 s., 2 mp. - (Voices from Asia ; 5).

ISBN 0-520-07381-9

 

II 48753

Women of Korea : A History from Ancient Times to 1945 / Edited and translated by Kim Yung-Chung. - 2nd. edt. - Seoul : Ewha Womans University Press, 1977. - XII, 327 s., bibl., rejstřík.

 

II 48754

Foreign Relations of North Korea during Kim Il Sung`s Last Days / Edited by Doug Joong Kim . - Seoul : The Sejong Institute, 1994. - XII, 575 s., bibl.

ISBN 89-7429-309-9

II 48749

Distant Valleys : Poems of Chong Chi-Yong / Chi-Yong Chong ; Translated by Daniel A. Kister . - Berkeley : Asian Humanities Press, 1994. - 168 s., rejstřík.

ISBN 0-87573-032-9

 

I 21573

Wild Birds of Korea / Moo-Boo Yoon ; Pictures and text by Moo-Boo Yoon. - 1st. edt. in English - Seoul : Kyo-Hak Publishing Co., 1995. - 547 s., bar. fot. v textu, rejstř.

ISBN 89-09-01669-8

 

II 48763

Koreans in China / Edited Dae-Sook Suh, Edward J. Schultz. - Honolulu : University of Hawaii - Center for Korean Studies, 1990. - XIII, 186 s., 1 mp., rejstřík. - (Papers of the Center for Korean Studies ; no. 16).

ISBN 0-917536-18-5

 

II 48757

The Poet / Mun-yol Yi ; Translated from the Korean and with Notes by Chong-wha Chung andBrother Anthony of Taizé . - 1st. edt. - London : The Harvill Press, 1995. - XV, 205 s., 1 mp.

ISBN 1-86046-010-0

 

II 48761

Ancestor Worship and Korean Society / Roger L. Janelli, Dawnhee Yim Janelli. - Stanford : Stanford University Press, 1982. - XIV, 228 s., rejstříky, bibl.

ISBN 0-8047-2158-0

 

III 13239

Art and Archeology of Ancient Korea / Won-Yong Kim. - Seoul : The Taekwang Publishing Co., 1986. - 416 s., fot. v textu, rejstřík.

 

II 48776/1

Communism in Korea : Part I: The Movement / Robert A. Scalapino, Chong-Sik Lee. - Berkeley, Los Angeles, London : University of California Press, (1997). - XXI, 685 s., 1 mp., rejstřík.

ISBN 89-337-0001-3

 

II 48770

Tense and Aspect in Korean / Sung-Ock S. Sohn. - Honolulu : University of Hawaii - Center for Korean Studies, 1995. - IX, 181 s., bibl. - (Center for Korean Studies. Monograph ; No. 18).

ISBN 0-8248-1691-9

 

II 48772

Political Economy of Self-Reliance: Juche and Economic Development in North Korea, 1961 - 1990 / Bon-hak Koo. - Seoul : Research Center for Peace and Unification of Korea, 1992. - XXII, 248 s., bibl. - (Korean Unification Studies Series ; 14).

 

II 48773

Early Humans in the Korean Peninsula : From the Paleolithic Age to the Three Kingdom Age / Juna Byun. - Seoul : Hyonumsa publishing Co., 1995. - 211 s., bibl.,obraz. příl. v text .

ISBN 89-85319-21-3

 

II 48775

Confucian Statecraft and Korean Institutions : Yu Hyongwon and the Late Choson Dynasty / James B. Palais. - Seattle, London : University of Washington Press, 1996. - VIII, 1279 s., bibl., rejstřík. - (Korean studies of the Henry M. Jackson School of International Studies).

ISBN 0-295-97455-9

 

II 48766

Unification Policies of South and North Korea, 1945 - 1991 : A Comparative Study / Hakjoon Kim. - 3rd. edt. - Seoul : Seoul National University Press, 1992. - XVIII, 677 s., bibl., rejstřík.

ISBN 89-7096-908-X

 

II 48771

Confucian Gentlemen and Barbarian Envoys : The Opening of Korea, 1875 - 1885 / Martina Deuchler. - Seattle, London : University of Washington Press, 1977. - XIV, 310 s., bibl., rejstřík.

ISBN 0-259-95552-X

 

II 48774

Man sei! : The Making of a Korean American / Peter Hyun. - Honolulu : University of Hawaii Press, 1986. - XIII, 186 s., fot. příl.

ISBN 0-8248-1041-4

 

II 48767

The Comfort Women : Sex Slaves of the Imperial Forces / George Hicks. - St Leonards : Allen a. Unwin, 1995. - XXI, 265 s., bibl., fot. příl.

ISBN 1-86373-727-8

 

II 48768

True Stories of the Korean Comfort Women / Edited by Keith Howard ; testimonies compiled by the Korean Council for Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan and the Research Association on the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan ; translated by Young Joo Lee. - 1st. engl. edt. - London : Cassell, 1995. - VIII, 200 s.

ISBN 0-304-33264-X

 

I 21580

Tvoje mlčení : Výbor z milostné poezie korejského buddhistického mnicha / Jong-un Han Naps.Manhe Han Jong-un ; Z korejských orig. přel. Ivana M. Gruberová. - Praha : DharmaGaia, 1996. - 68 s.

ISBN 80-85-905-18-3

 

II 48778

Tiger, Burning Bright : More Myths than Truths about Korean Tigers Prepared by Kathleen J. Crane Foundation ; ilustrated by Byoung-ho Han. - 1st. edt. - Elisabeth (New Jersey) : Hollym International Corp. ; Seoul : Hollym Corporation Publishers, 1992. - 240 s.

ISBN 1-56591-004-4

 

II 48762

Korea and Christianity / Edited by Chai-Shin Yu. - 1st. edt. - Seoul, Berkeley, Toronto : Korean Scholar Press, 1996. - 190 s., XIV s. rejstřík. - (Studies in Korean Religions and Culture ; vol.8).

ISBN 89-85448-09-3

 

III 13250

Korejská válka 1950 - 1953 : Dějiny konfliktu očima korespondentů Associated Press / Robert J. Dvorchak ; Z angl. orig. přel. Jiří Fidler, Vladimír Pilát. - 1. vyd. - Brno : Jota, 1996. - 317 s., foto v textu. - (Military ; sv. 104).

ISBN 80-85617-85-4 : 199.00 Kčs

 

II 48835

Korigující materiál k pasážím o Koreji v českých textech. - Soul : Korejský ústav pro rozvoj vzdělání, 1997. - 85 s., bibl.

ISBN 89-8388-026-0

II 48853

Pjesnja o Kymgansane : Revoljucionnaja opera. Libretto.. - Pchen`jan : Izdatel`stvo literatury na inostrannych jazykach, 1976. - 47 s.

 

II 48852

Tell O Forest! : A Revolutionary Opera. Libretto. - Pyongyang : Foreign Languages Publishing House, 1974. - 48 s.

 

II 48845

Promyšlennost` i položenije rabočego klassa južnoj Korei (1945 - 1959 gg.) / Boris Vladimirovič Sinicyn. - Moskva : Izdatel`stvo vostočnoj literatury, 1961. - 150 s.

 

II 48846

So skorost`ju čchonlima : V novoj Koreje / Fanja Isaakovna Šabšina. - Moskva : Gosudarstvennoje izdatel`stvo političeskoj literatury, 1960. - 85 s.

 

II 48847

Socialističeskaja Koreja : (O formach projavlenija v KNDR obščich zakonomernostej stroitel`stva socialiazma) / Fanja Isaakovna Šabšina. - Moskva : Izdatel`stvo vostočnoj literatury, 1963. - 197 s., bibl.

II 48848

Koreja v planach SŠA v gody vtoroj mirovoj vojny / Vladilen Borisovič Voroncov. - Moskva : Izdatel`stvo vostočnoj literatury, 1962. - 138 s., bibl.

 

II 46405/4

The Benevolent Sun : 4. Towards the Complete Victory of Socialism. - Pyongyang : Foreign Languages Publishing House, 1992. - 308 s., čb. fot. příl.

 

I 21587

Secretary Kim Jong Il : His Person and Achievements / Sho Ishikawa. - Pyongyang : Foreign Languages Publishing House, 1988. - 202 s., 1 bar. fot.

 

III 13257

Contemporary Art From Korea : In Commemoration of the 50th Aniversary of the Government of the Republic of Korea : National Gallery in Praha, Collection of Asian Art. Praha (CZ), 15.10.1998 - 30.10.1998. - Prague : National Gallery in Prague, 1998. - Nestr., bar. fot.

II 48883

Contemporary Ceramics from Korea : In Commemoration of the 50th Aniversary of the Government of the Republic of Korea : National Gallery in Praha, Collection of Asian Art Presented by Embassy of the Republic of Korea to the Czech Republic, National Gallery in Praha, Korean Ceramic Art Association. Praha (CZ), 15.10.1998 - 02.01.1999 / Doslov naps. Filip Suchomel. - Praha : National Gallery - Collection of Asian Art, 1998. - 43, (V) s., bar. fot. v textu.

 

II 489961

The History of Korean Cinema : Main Current of Korean Cinema / Young-il LeeTranslated by Richard Lynn . - Seoul : Motion Picture Promotion Corporation, 1988. - 503 s., 169 obr.,rejstřík

 

II 48976

The Korean War / Chum-kon Kim. - Seoul : Kwangmyong Publishing Company, 1973. - 831 s., fot.

 

II 49037

A Handbook of Korea. - Seoul : Korean Overseas Cultural and Information Service, 1998. - 652 s., fot., mp., tab.

ISBN 89-7375-004-6

 

II 49023

Made in Korea : Chung Ju Yung and the Rise of Hyundai / Richard M. Steers. - New York : Routledge, 1999. - 15,284 s., fot.příl.

ISBN 0-415-92050-7

II 48042

Ženšen / František Repka ; Aut.ilustrácií Irena Cagáňová. - Bratislava : Príroda, 1988. - 52 s., obr.

 

II 49058

Hvězda blesku : Hrdinské příběhy ze staré Koreje / Přel. a doslov naps. Miriam Löwensteinová. - Praha : Orientální ústav ČSAV, 1992. - 144 s. - (Ex Oriente).

ISBN 80-85425-07-6

 

II 49098

Iskusstvo Korei : S drevnejšich vremen do konca XIX veka / O.N. Gluchareva. - Moskva : Iskusstvo, 1982. - 255 s., fot., obr.

 

II 49099

Vernaja Čchunchjan : Korejskije klassičeskije povesti XVII-XIX vekov / Predsl. A. Trocevič. - Moskva : Chudožestvennaja literatura, 1990. - 381 s.

ISBN 5-280-01242-4

 

II 49117 a

Vladimír Pucek : Bibliografie 1954-1998 / Štěpánka Horáková ; Vladimír Liščák. - Praha : Akademie věd ČR - Orientální ústav ČR, 1999. - xxi, 15 s., fot. - (Bibliografická edice Orientálního ústavu AV ČR ; Sv. 11).

ISBN 80-85425-33-5

 

K II 1555

Hankukinkwa hankuk munhwa / Sang-pok Han. - Soul : Simsoltang, 1988. - 305 s., ilustr.

 

K II 1553

Hankukinyi songkwa salang / Kju-tchä I. - 2. vyd. - Soul : Munymsa, 1987. - 386 s.

 

K II 1554

Hjontä sosolyi ihä / U-čong Kim. - Soul : Iu čchulpchansa, 1980. - 310 s.

 

II 49316

Pozdrav z Koreje : Upravené znění Hello from Korea / Přel. Štěpánka Horáková, Tomáš Horák. - Praha : Jan Krigl, 1999. - 120 s., fot.

ISBN 80-902045-4-6

 

I 21644

Základy korejštiny / Vladimír Pucek. - Praha : Academia, 1983. - 110 s. - (Malé učebnice Nového Orientu).

 

II 49607

Dějiny moderní korejské literatury / Miriam Löwensteinová. - Praha : Karolinum, 1998. - 115 s. Bibl.

ISBN 80-7184-634-1 : 106.00 Kčs

 

II 49609

Lexikologie korejštiny / Vladimír Pucek. - Praha : Karolinum, 1997. - 229 s., bibl.

ISBN 80-7184-478-0 : 130.00 Kčs

 

II 49884

Dějiny Koreje. - Praha : Lidové noviny, 2001. - 387 s., obr., bibl., rejst. - (Dějiny států).

ISBN 80-7106-411-4 : 315.00 Kčs

 

I 21851, I 21862

The Two Koreas : A Contemporary History / Don Oberdorfer. - 3rd ed. - London : Warner Books, 1999. - 472 s., fot. v příl.,bibl., rejst.

ISBN 0-7515-2668-1 : 666.67 Kčs

 

II 50055 a, b

Confucian Statecraft and Korean Institutions : Yu Hyongwon and the Late Choson Dynasty / James B. Palais. - Seattle : University of Washington Press, 1996. - viii, 1279 s. bibl., rejst.

ISBN 0-295-97455-9 : 2952.00 Kčs

 

II 50188 a-b

Korea's Place in the Sun : A Modern History / Bruce Cummings. - New York : Norton, 1997. - 527 s., obr., rejst., bibl.

ISBN 0-393-31681-5 : 850.00 Kčs

 

II 50187/a,b

The Confucian Kingship in Korea : Yongjo and the Politics of Sagacity / Jahyun Kim Habhousch. - New York : Columbia University Press, 2001. - 329 s., bibl., index - (Studies in Asian Culture).

ISBN 0-231-06657-0 : 900.00 Kčs

 

II 50195

Pictorial Sino-Korean Characters : Fun with Hancha / Jacob Chang-Ui Kim. - 3rd ed. - Elisabeth, N.J. : Hollym, 1998. - 367 s., obr.

ISBN 0-930878-58-2 : 2050.00 Kčs

 

II 50194

The Korean Language / Ho-Min Sohn. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - 445 s., bibl., rejst. - (Cambridge Language Surveys).

ISBN 0-521-36123-0 : 3450.00 Kčs

 

II 50237

An Introduction to Classical Korean Literature : From Hyangga to P'ansori / Kichung Kim. - Armonk, N.Y. : Easst Gate Book, 1996. - 231 s., rejst. - (New Studies in Asian Culture).

4000.00 Kčs

 

II 50239/1, II 50239/2

Sourcebook of Korean Civilization / Ed. Peter H. Lee. - New York : Columbia University Press

ISBN 0-231-07912-5 : 4810.00 Kčs

Vol. I. From Early Times to the Sixteenth Century. 1993. xxiv, 750 s., bibl., rejst.

Vol. II. From the Seventeenth Century to Modern Period. xi, 574 s., bibl., rejst.

 

III 13548

Elementary Korean / Ross King, Jae-Hoon Yeon. - Boston : Tuttle, 2000. - 409 s., 74-minute audio CD v příl.

ISBN 0-8048-2079-1 : 2400.00 Kčs

 

II 50349

Colonial Modernity in Korea / Gi-Wook Shin, Michael Robins. - Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center, 1999. - 466 s., index, bibl. - (Harvard East Asian Monographs ; 184).

ISBN 0-674-14225-1 : 115.00 Kčs

 

I 21857

Kainovi potomci / Sun-won Hwang ; Přel., pozn. a doslov naps. Ivana M. Gruberová. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 213 s.

ISBN 80-204-0897-5 : 189.00 Kčs

 

II 50520

The Korean Language / Iksop Lee, S. Robert Ramsey. - Albany : State University of New York Press, 2000. - xiii, 374 s., bibl., index - (Suny Series in Korean Studies).

ISBN 0-7914-4831 : 1572.00 Kčs

 

II 50542

La République de Corée un nouveau pays industriel / Jean-Raphael Chaponniére. - Paris : La Documentation Francais, 1982. - 172 s., bibl. - (Notes et etudes documentaires ; Nos 4667-4668).

 

II 50541

Asian Literature : Poetry, Short Stories & Essays / Ed. Zong In-sob. - Seoul : Asian Writers' Translation Bureau, 1975. - 289 s.

 

I 21941

Einführung in die Kunst Koreas / Renée Violet. - Leipzig : Seeman, 1987. - 243 s., bibl., fot., mp. - (Seemann-Beiträge zur Kunstwissenschaft).

ISBN 3-363-00062-6

 

II 50540

Syngman Rhee and American Involvement in Korea, 1942-1960 : A Personal Narrative / Robert T. Oliver. - Seoul : Panmul Book Company, 1978. - 508 s., bibl., fot.

 

II 50539

Historie de Dame Pak. Historie de Suk-Hyang = Pak-Ssi djon. Suk-Hang djon. : Deux romans Coréens du XVIIIe siécle / Marc Orange, Su-chung Kim. - Paris : L'Asiatheque, 1982. - 196 s., bibl. - (Collection UNESCO d'oeuvres representative).

ISBN 2-901795-14-5

 

II 50538

La Mére / Hung-kil Yun. - Arles : Éditions Philippe Picquier, 1993. - 285 s.

ISBN 2-87730-168-0 : 50.00 Kčs

 

II 50537

Memoirs of a Korean Queen / Lady Hong ; Ed. Yang-hi Choe-Wall. - London : KPI, 1985. - 127 s., bibl., fot., mp. - (Corean Culture).

ISBN 0-7103-0052-2 : 100.00 Kčs

 

II 50536

Asian Literature : Short Stories & Plays. - Seoul : Asian Writers' Translation Bureau, 1973. - 311 s.

100.00 Kčs

 

II 50577

Journalism and Unionization : A Comparative Study of the Korean and Foreign Press / Chu-Whan Son. - Seoul : Nanam Publishing House, 1994. - 161 s., bibl.

ISBN 80-300-6019-6

 

II 50576

Sunlight, Moonlight / Sun-won Hwang ; Trans. Sun-bong Sol. - Seoul : Si-sa-yong-o-sa, Inc., 1990. - 428 s.,

ISBN 0-87296-037-4

 

II 50575

One Korea : Prospekts and Problems for Reunification of the Korean Peninsula / Edward Neilan. - Seoul : Si-sa-yong-o-sa, Inc., 1990. - 103 s., bibl. mp.

ISBN 00-87296-035-8

II 50574

Le voyage de monsieur Lee : Roman traduit du coréen par Jean Golfin et Hye-Young Tcho / Won Il Kim. - 2.ed. - Arles : Éditions Philippe Picquier, 1993. - 221 s.

ISBN 2-87730-156-7

 

II 50573/I-II

Anthologie de nouvelles coréennes contemporaines / Ed. Gilles Baud Berthier. - Arles : Éditions Philippe Picquier, 1995

ISBN 2-87730-249-0

Tome 1. 206 s.

Tome 2. 181 s.

 

III 13601

Beginning Korea / Samuel E. Martin, Young-Sook C. Lee. - New Haven : Yale University Press, 1969. - xxix, 575 s.

 

II 50569

Growth and Structural Transformation / Kwang Suk Kim, Michael Roemer. - Cambridge, Mass : Council on East Asian Studies Harvard University, 1979. - 195 s., bibl. - (Studies in the Modernization of The Republic of Korea: 1945-1975).

ISBN 0-674-36475-9 : 100.00 Kčs

 

II 50560

Songs of the Dragons. Flying to Heaven : A Korean Epic / James Hoyt. - /Seoul/ : Korean National Commission for UNESCO, 1971. - 186 s., bibl., index

100.00 Kčs

 

II 50566

Le chateau qui se meut / Sun-Won Hwang ; Tra. Young-kyu Song. - Paris : Editions le Léopard d'or, 1985. - 369 s. - (Collection de Littérature Coréenne).

100.00 Kčs

 

II 50565

U.S.-Korean Relations 1882-1982 / Ed. Tae-Hwan Kwak. - Seoul : Institute for Far Eastern Studies, 1982. - 433 s., index - (IFES Research Series ; No.17).

 

I 21949

Pocket English-Korean Dictionary / Y.H. Lee, J.W. Kwun. - Seoul : Minjung-Sugwan, 1960. - 1559 s.

100.00 Kčs

 

I 21947

Korea - Olympia im Land der Morgenstille / Harry Sichrovsky. - Gladbach : Bastei Lübbe, 1988. - 287 s., fot., obr., mp. - (Bastei-Lübbe-Tachenbuch).

ISBN 3-404-60201-3 : 100.00 Kčs

 

Minjungsugwan's Pocket English-Korean Dictionary / Y.H Lee, J.W. Kwun. - Seoul : Minjung-Sugwan, /1960/. - 1366 s.

100.00 Kčs

 

II 50564

The Man She Loved / Yon-Hee Pahk ; Trans. Hyo-Yun Yun. - Seoul : Crescent Publications, 1986. - 388 s.

ISBN 0-99239-213-4 : 100.00 Kčs

 

II 50563

The Identity of the Korean People : A History of Legitimacy on the Korean Peninsula. - Seoul : Research Center for Peace and Unification, 1983. - 219 s., fot., mp., obr.

100.00 Kčs

 

II 50562

Home - Coming and Other Korean Short Stories. - Seoul : Si-sa-yong-o-sa, 1983. - 205 s. - (Modern Korean Short Stories ; 8).

ISBN 0-89209-209-2 : 100.00 Kčs

 

II 50561

Liberte sous clef / Trad. Roger Leverrier. - Paris : Editions le léopard d'or, 1981. - 38 s. - (Collection de littérature coréenne).

ISBN 2-86377.009-8 : 100.00 Kčs

 

II 50567

Love in Mid-Winter Night : Korean Sijo Poetry / Transl. and introduction by Chong-wha Chung. - London : KPI, 1985. - 127 s., index, obr. - (Korean Culture).

ISBN 0-7103-0104-9 : 100.00 Kčs

 

II 50568

Wedding Day and Other Korean Plays. - Seoul : Si-sa-yong-o-sa Publishers, 1983. - 211 s.

ISBN 0-89209-013-8 : 100.00 Kčs

 

III 13559

Pyongyang - město plné otazníků : Seminární práce ze zeměpisu / Markéta Stránská. - Praha : vlast.nákl., 2002. - 25 s., bibl. , fot.

Rozmn.

 

CD-6

A Window on Korea 2000. - /Seoul/ : Korean Information Service, 2000. - nestr.

 

CD-8

Welcome to Korea 2002 FIFA World Cup. - /Seoul/ : KOWOC, 2002. - nestr.

 

II 50599

Sociology and Social Change in Korea / Man-Gap Lee. - 3rd ed. - Seoul : Seoul National University Press, 1986. - V, 336 s., bibl.

 

II 50598

Russko-korejskij,korejsko-russkij slovar : Okolo 50 tys. slov. - Moskva : Russkij jazyk, 1987. - 900 s.

 

III 13606

UNESCO Korean Survey. - Seoul : Dong-a Publishing Co., 1960. - 936 s., index, mp., fot., obr.

 

II 50614

Folk Tales of Old Korea / Hung Ha Tae. - Seoul : The Korean Information Service, 1958. - 259 s. - (Korean Cultural Series ; Volume VI).

 

II 50613

Tales from the Three Kingdoms / Tae-Hung Ha. - 4th ed. - Seoul : Yonsei University, 1984. - 180 s. - (Korean Cultural Series ; Volume X).

 

II 50612

The Traditional Music & Dance of Korea / Ed. Alan Heyman. - Seoul : Korean Traditional Performing Arts Centre, 1993. - 277 s., bibl.

 

II 50609

A Collection of Theses on Korean Studies. - Seoul : Korea Foundation, 1995. - 279 s., bibl.

ISBN 89-860-9004-X

 

II 50611

Le front contre la fenetre / Ka-Rim Lee. - Paris : Harmattan, 1997. - 148 s.

ISBN 2-7384-5698-7

 

II 50610

Philosophy and Democracy in Asia / Ed. Philip Cam, In-Suk Cha, Mark Tamthai. - Soeul : Korean National Commission for UNESCO, 1997. - 182 s., bibl. - (APPEND Philospohy Series ; Volume 1).

ISBN 89-87360-01-6

 

II 50608

Papers of the British Associations for Korean Studies. Vol. 3 / Ed. Keith Howard. - London : British Associations for Korean Studies, 1992. - 194 s., bibl.

ISSN 0965-1942

 

III 13607

Korean Childrens Favorite Folk Tales / Ed. Peter Hyun ; Ilustra. Park Dong-il. - 2nd ed. - Seoul : Hollym, 1995. - 69 s., obr.

ISBN 1-56591-064-8 : 550.00 Kčs

 

II 50642

Koreas's Economy: Man-Made Miracle / Jon Woronoff. - Seoul : Si-sa-yong-o-sa Publishers, 1983. - 295 s., bibl., index

Xerokopie.

ISBN 0-89209-214-9

 

III 13614

Peace Torch Eternal : Report the Seoul Assembly of Olympeace. - Seoul : Comittee for the Seoul Assembley of Olympeace, 1989. - 307 s., fot., obr.

 

I 21966

Russko-korejskij slovar' = Ročo sačon. - Pchjongjang : Čosso Čchulpchansa, 1957. - 2293 s.

 

I 21962

Langenscheidt's Pocket Korean Dictionary : English-Korean. Korean-English. - New York : Langenscheidt, 2001. - 672 s.

ISBN 1-58573-056-4 : 750.00 Kčs

 

II 50688

The Sino-Japanese-Korean Sea Resources Controversy and the Hypothesis of a 200-Mile Economic Zone / Choon-ho Park. - Cambridge, Mass. : Harvard Law School, 1975. - s. 27-46 - (Studies in East Asian Law ; No.24. China).

Reprinted from Harvard International Law Journal Vol.16, No. 1, Winter 1975

 

II 50687

Fishing Under Troubled Waters: The Northeast Asia Fisheries Controversy / Choon-ho Park. - Cambridge, Mass. : Harvard Law School, 1974. - s. 93-135 - (Studies in East Asian Law ; No. 23. China:).

Reprinted from Ocean Development and International Law Journal, Vol.2, No.2, Summer 1974

 

CD 10

Dynamic Korea 2002. - Seoul : Korean Information Service , 2002. - 1 CD-ROM

 

II 50821

Jazyková politika v Koreji / Vladimír Pucek, Marta Bušková. - Praha : Karolinum, 2000. - 291 s.

ISBN 80-246-0066-8 : 233.00 Kčs

 

I 22018

Sen devíti z oblaků / Man-džung Kim ; Přel. a doslov naps. Miriam Löwensteinová. - Praha : Reflex, 1992. - 137 s.

ISBN 80-900857-3-3

 

III 13662

Kim Mah-džungův Kuunmong - Sen devíti z oblaků. Analýza korejského středověkéhoo románu v kontextu staré prózy. Teze disertační práce / Miriam Löwensteinová. - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 13 s.

Rozmn.

 

II 50942

Vodopád devíti draků : Korejské mýty a pověsti / Převyprávěli Vladimír Pucek, Jozef Genzor. - Praha : Albatros, 1983. - 243 s., obr.

50.00 Kčs

 

II 50984

Jasná luna v prázdných horách : Korejské básnictví 14. - 19 st. / Přel. a předmluvu naps. Vladimír Pucek, Petr Borkovec. - Praha - Litomyšl : Paseka, 2001. - 188 s., obr. - (Klub přátel poezie).

ISBN 80-7185-408-5 : 239.00 Kčs

 

II 50982

The Korean Dream. Immigrants and Small Business in New York City / Kyeyoung Park. - Ithaca : Cornell University Press, 1997. - xvii, 228 s., bibl., index

ISBN 0-8014-8391-3 : 200.00 Kčs

 

II 50983

China and Korea. Dynamic Relations / Chae-Jin Lee ; In collaboration with Doo-Bok Park. - Stanford, Calif. : Hoover Institution, 1996. - x, 218 s., map., index, bibl. - (Hoover Press Publication ; No.434).

ISBN 0-8179-9421-1 : 200.00 Kčs

 

II 50981

Tense and Aspect in Korean / Sung-Ock S. Sohn. - Honolulu : University of Hawai'i, 1995. - ix, 181 s., obr., bibl. - (Center for Korean Studies ; Monograph No. 18).

ISBN 0-8248-1691-9 : 300.00 Kčs

 

I 22048

Prázdné hory jsou plné větru a deště : Antologie básní korejských zenových mistrů / Ze sinokorejských orig. vybrala a přel. Ivana M. Gruberová. - Praha : DharmaGaia, 2002. - 247 s., fot.

ISBN 80-85905-95-7 : 178.00 Kčs

 

II 50980

Dynamic Taekwondo : Martial and Olympic Sport / Kyong Myong Lee. - 2nd ed. - Elisabeth, NJ : Hollym, 1996. - vi, 142 s., obr., bibl.

ISBN 1-56591-062-1